Pulai Nikoletta polgármester és csapata
menu
„Tedd azt, amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel.”

Iskolai színjátszás

2003-ban 120 órás felsőfokú drámajáték-vezetői tanfolyamon vettem részt. Azóta vezetek az iskolában gyermekszínjátszó csoportot. Előadásainkkal rendszeres résztvevői vagyunk az iskolai rendezvényeknek.

„Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő.
Fellép és lelép: s mindenkit sok szerep vár életében.”

Shakespeare: Ahogy tetszik

A színjátszást iskolánkba a Grácia Művészetoktatási Intézmény honosította meg 2002-ben, aminek én is tanára voltam. Majd általános iskolánk átalakuláson ment keresztül és Művészetoktatási Intézmény lett, (Petőfi Sándor Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) én pedig folytathattam a megkezdett munkát!

Sajnos úgy alakult, hogy iskolánk már nem művészetoktatási intézmény, de a színjátszás folytatására mind a tanulók, mind a szülők részéről nagy igény mutatkozik, azóta is, úgyhogy most már szakköri keretek között folyatom a munkát.

Célok, feladatok

 • nyugodt, derűs biztonságot adó csoportlégkör megteremtése
 • játékbátorság kialakítása
 • fölösleges gátlások, szorongások oldása
 • keressék és találják meg helyüket és örömüket az együttes munkában
 • figyeljenek egymásra, vegyék észre egymás munkáját
 • engedjék a csoport többi tagját is dolgozni
 • az együttes munkából szülessen meg az együtt-dolgozás és egymásra figyelés eredményeképpen a csoportmunka
 • fejlődjön a tanulók érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képessége
 • alapvető színpadi technikák megfigyelése, elsajátítása
 • tanulók beszédhibáinak javítása
 • mozgásuk harmonikussá tétele
 • tanulják meg az alkotó munka kritikus értékelését

A szakkörnek tehát nem célja, hogy színészeket neveljen, hanem képessé tegye őket a megfelelő kiállásra, saját maguk képviseletére a minden napok során, gátlásaik oldására. Ez utóbbira példa az egyik tanítványom, aki nyolc évig járt a csoportba. Kezdetben csak a „fa” szerepére volt alkalmas/képes, felső tagozatra pedig már egész darabokat narrált végig, kinyílt és személyisége szerencsésen alakult.

A csoportok minden tanévben újra alakulnak. Éveken keresztül két csoporttal dolgoztam (alsós és felsős csoporttal), így vannak olyan tanítványaim, akik nyolc éven keresztül színjátszóztak velem. Egyéb elfoglaltságaim miatt az alsós csoport vezetését, átadtam egy kolléganőmnek, de legnagyobb sajnálatomra a csoport fél év múlva megszűnt. Azóta a felsősökből álló csoporttal foglalkozom. A tanév első hetében jelentkezési lapokon lehet jelentkezni a csoportba (aminek a neve kezdetben Üstökösök volt, de már évek óta a számukra kedvesebb Bucinudliknak hívjuk magunkat). A létszám 16 - 24 fő között mozog.

A tanév elejét mindig alapozásra szánom. Közösségépítő, képességfejlesztő játékokat játsszunk, nagy hangsúlyt fektetek a beszédművelésre. A következő időszak a darab kiválasztásáról szól. Ez kétféle képen történhet vagy én viszek ötleteket és a tanulók abból választanak, vagy nekik van saját ötletük. Ez utóbbi ad sok munkát, mert ilyenkor rendszerint dramatizálnom kell az adott művet. Így készült el évek során például Az édes mostoha, A kis herceg, Hupikék törpikék karácsony, Hamupipőke stb. forgatókönyve.

Ha már megtörtént a darabválasztás, neki állunk a megvalósításnak. Egyik legkényesebb feladat a szereposztás, de eddig még mindig sikerült megegyeznünk. Magunk készítjük a díszleteket és a jelmezek jelentős részét. Nagy segítség volt, hogy pályázaton több alapanyagot nyertünk, így nem kellett erre a célra fordítani az iskola költségvetéséből. Az elkészült darab premier előadása karácsony előtti héten van. Ez egyben a gyerekek félévi vizsgája is. Ez általában több előadást jelent: egy a szülőknek, rokonoknak, barátoknak, egy az iskola tanulóinak és pedagógusainak és egy a helyi nyugdíjas klubban. Ez utóbbiban különösen szívesen fogadják a csoportot, mindig megvendégelik és megajándékozzák a gyerekeket az előadásért cserébe. A félévet a jól megérdemelt munka gyümölcsével zárjuk kakaó - kalács bulit tartunk. A második félév hasonlóan alakul, és a tanévvégét záró vizsgára elkészül az új darab. A tanévet szintén bulival zárjuk.

Néhány előadás címe a teljesség igénye nélkül: Jóka ördöge, Karácsonyi ének, Egerek, A mi padunk, Reggel hétkor, Angyalka, Száncsengő, A kis gyufaárus lány, Melyiket a kilenc közül, Piripócsi történet, Csináljuk a fesztivált stb.

Az évek során részt vettünk több megmérettetésen, de én nem ezt tartom a legfontosabbnak.

A tanév során igyekszünk többször megnézni színházi előadásokat. Fontos a tapasztalatszerzés.

Szeretem ezt a munkát, pedig nagyon sok szabadidőmet lefoglalja, de a gyerekek szeretete, ragaszkodása mindenért kárpótol. A közönség vastapsa közös ajándékunk, ami összeköt minket. Külön öröm számomra, hogy az elballagott színjátszósaim közül, sokan részt vesznek a felnőtt színjátszó munkájában.

Továbbiakban beszéljenek a képek!


Galéria