Pulai Nikoletta polgármester és csapata
menu
„Tedd azt, amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel.”

Tóközi Lászlóné Györgyi

Tóközi Lászlóné Györgyi

Tisztelt Szavazópolgárok!
Tisztelt Győrzámolyiak!

Tőközi Lászlóné, Baruta Ilona vagyok de mindenki Györgyinek ismer. Győrladaméri származású 57 éves nyugdíjas vagyok. Iskolai tanulmányaim elvégzése után kezdetektől a vendéglátásban dolgoztam a Nyugat Magyar Vendéglátónál és a Győri Áfész - nál, mint szakács és felszolgáló. 40 éve élek Győrzámolyon. Férjem Tóközi László Győrzámolyi születésű. Két felnőtt gyermekünk van fiunk 38 éves, lányunk 37 de ők már nem velünk élnek. Van egy 14 éves unokánk ki születésétől kezdve sajnos hallássérült, számomra, számunkra ő a legfontosabb.

Önkormányzati képviselőként szeretnék többet tenni községünkért. Szeretném ha Győrzámoly minden lakosa egy egységet alkotna. Ne legyen megkülönböztetés a régi és az új lakosok közt, persze ezért mindenkinek tenni kell. Megválasztásom esetén minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a falunk érdekeit szem előtt tartva legjobb tudásom, és belátásom szerint képviseljem önöket és községünket.

Tóközi Lászlóné Györgyi

Fontos elképzeléseim

  • Az iskolába járó gyerekek balesetmentes közlekedése.
  • Külön figyelmet igényel a balesetveszélyes utcák, utak felülvizsgálata és a baleseti források mielőbbi megszüntetése.
  • Az utak, járdák állapotának javítása.
  • Egészségházunkban megoldható legyen a vérvétel,tekintettel a cukorbetegek, idősek, és a lakosság számára.
  • Parkosított zöld területeket padokkal, pihenőhelyekkel.
  • Külön konyhára is nagy szükség lenne az iskolának, mivel a megnövekedett tanulók létszáma ezt megkívánja.
  • Szükségesnek tartanám egy 100 fős rendezvényterem kialakítását is vagyis kulturális helyiséget, ahol rendezvényeket lehetne lebonyolítani. ugyanis a (Tornacsarnok) nem erre a funkcióra hivatott.

Ezek megvalósíthatók lennének a volt régi kocsma helyén, területén.
A piactér kialakítása is lehetséges lenne a volt kocsma udvarán.

Önkormányzati képviselőként ezen dolgokat helyezném elő térbe.

Ha megfelelőnek tartanak községünk képviselőjének, és az önök elvárásainak október 13-án tiszteljenek meg szavazatukkal.

Tisztelettel:
Tóközi Lászlóné Györgyi